Menu Sluiten

Privacyverklaring

Gegevens organisatie

Eynestraat 79-81
3800 Sint-Truiden

info@de-veva.be

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en De Veva doen haar best om jouw privacy te respecteren in relatie tot jouw gebruik van deze website.

Vermits er geen anonieme meldingen of aanvragen worden behandeld, is het noodzakelijk dat je je persoonsgegevens invult als je van deze services gebruik wil maken. Deze gegevens worden beheerd door onze organisatie. Meer bepaald houden we onderstaande informatie bij wanneer je onze website bezoekt:

 • jouw ‘domeinnaam’ (IP-adres) wanneer je een pagina op onze website bezoekt
 • jouw contactgegevens wanneer je via een formulier op deze website een bericht of vraag verstuurt
 • jouw contactgegevens wanneer je ons via e-mail contacteert

We gebruiken deze gegevens voor volgende doelen:

 • intern gebruik
 • verder contact met jou ter opvolging van vragen of opmerkingen

De persoonsgegevens die je als bezoeker bij de registratie ingeeft, worden opgenomen in het klantenbestand van:

Stad Sint-Truiden
Kazernestraat 13
3800 Sint-Truiden

We houden je gegevens bij voor zolang als nodig is om met jou te communiceren zoals overeengekomen.

Gebruik van cookies

Op deze website gebruiken we cookies om specifieke informatie te verzamelen, zoals de webpagina’s waarlangs je op onze website terechtkomt.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die aangeboden wordt door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer geplaatst worden) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiligingsmaatregelen

De Veva en stad Sint-Truiden verbinden zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door jou bekend gemaakte persoonlijke gegevens of dat deze voor andere doeleinden zouden worden gebruikt.

Veiligheidspolicy van de websitebouwer

De websitebouwer van De Veva hanteert volgende veiligheidspolicy:

 • Hanteren van een cleandeskpolicy: er mag op geen enkel moment een document blijven liggen met persoonsgegevens wanneer dit niet verantwoordbaar is;
 • Laptops van medewerkers moeten beschermd zijn met een degelijk paswoord;
 • Op elke laptop moet een virusscanner geïnstalleerd zijn en up to date gehouden worden;
 • Ook elke smartphone die gebruikt wordt voor werkdoeleinden moet beveiligd zijn met een toegangscode;
 • Lokale databases moeten altijd sanitized gebruikt worden, tenzij het verantwoordbaar is om het niet te doen. Dan moet het bestand altijd beveiligd worden door een paswoord. Het bestand wordt verwijderd zodra het niet meer nodig is.
 • Datalekken moeten onmiddellijk gemeld worden
 • Wanneer er documenten geprint worden, mogen die niet blijven liggen aan de printer;
 • Er bestaat een procedure bij in en uit dienst treden van een medewerker waardoor er gegarandeerd wordt dat er geen persoonsgegevens kunnen worden bijgehouden.

Hosting

 • Databanken van de website zijn afgeschermd.
 • De deploy server is afgeschermd. Developers kunnen er enkel aan vanuit intern netwerk / vpn.
 • Websites die niet in productie staan, zijn afgeschermd (test omgeving, staging omgeving,… )
 • Elke klant heeft eigen MySQL container met resp. DB’s en webserver die bij 1 applicatie hoort, niet gedeeld met andere klanten dankzij containers.
 

Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Je kan ons contacteren via het contactformulier op de website.

Het gebruik van jouw persoonsgegevens

De geregistreerde gegevens worden gebruikt om je als gebruiker op de hoogte te kunnen houden van de stand van zaken van een melding of aanvraag.

De gegevens worden ook gebruikt in het kader van de afhandeling van de bewuste melding of aanvraag. Ze blijven bewaard zolang het nodig is om de melding of aanvraag af te handelen.

 • Als je ons je adres geeft via deze website, dan ontvang je op dat opgegeven adres enkel de informatie die je opgevraagd hebt.
 • Als je ons je telefoonnummer geeft via deze website, dan word je door onze organisatie enkel op dat nummer opgebeld om op jouw vragen te reageren of om je te informeren over eventuele bestellingen die je deed.
 • Als je ons je e-mailadres geeft via deze website, dan kan je van ons bedrijf e-mails ontvangen om je te informeren over onze producten, diensten of aankomende evenementen (met direct marketing als doel), gegeven dat jij daar actief toestemming voor geeft of al klant bent bij ons bedrijf en ons eerder al je e-mailadres gaf. Wil je onze e-mails niet langer ontvangen? Gelieve ons dan te contacteren op een van de manieren zoals hierboven beschreven onder ‘Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?’.

Als we nieuwe doeleinden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens toevoegen, brengen we je daarvan op de hoogte en vragen we je toestemming om jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden te mogen verwerken.

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, als dat voorzien is in de procedure waarvoor je een webformulier invulde of indien wettelijk voorzien (wet, KB, decreet, …).
In alle andere gevallen worden gegevens alleen doorgegeven als je daar expliciet toestemming voor gaf (bijvoorbeeld het doorgeven van gegevens als sollicitant aan andere geïnteresseerde werkgevers).

Je eigen persoonsgegevens inkijken en wijzigen

Op jouw verzoek geven we jou toegang tot alle informatie die we over jou bijhouden. Gelieve ons daarvoor te contacteren op een van de manieren zoals hierboven beschreven onder ‘Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?’. Ook voor een eventuele klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je ons op die manier contacteren.

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je recht op:

 • informatie over je gegevens

 • toegang tot je gegevens

 • verbetering van je gegevens
 • bezwaar tegen de verwerking van je gegevens
 • vergetelheid

 • toestemming tot verwerking intrekken
 • verwerking beperken
 • overdraagbaarheid van je gegevens

 • niet onderworpen worden aan geautomatiseerde beslissingen o.b.v. profilering

Ben je van mening dat onze website niet overeenstemt met ons privacybeleid zoals hierboven beschreven? Gelieve ons dan te contacteren op een van de manieren zoals hierboven beschreven onder ‘Hoe kan je ons contacteren in verband met ons privacybeleid?’.